Reklam

Reklam, “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak.

Yeni Nesil Reklamcılık

Yaptığımız reklamlarda, insanları gönüllü olarak belli bir davranışa ikna etmeye çalışarak dikkatlerini bir ürüne ya da hizmete çekmeye çalışıyoruz. İnsanların fikirlerini değiştirmesini ve bu tutumu benimsemesini sağlayarak, marka bilinirliğini artırmak için tüm mecraları en etkili şekilde kullanıyoruz.

3D Animasyon

Maskotlar, Marka farkındalığını arttırmak için kullanılır. Marka farkındalık seviyelerini bir piramit ile açıklamak gerekirse. Bunlar; “Marka Tanınırlığı” ve “Marka Hatırlanılırlığı” dır. Marka tanınırlılığı, müşterinin zihninde olumu bilgi sahipliğidir. Müşteri markayı bir basamağa yerleştirmek için yeterli düzeyde bilgiye sahiptir ve ilgili ürün kategorisi itibarıyla marka, zihinde ayırt edilir. Marka hatırlanılırlığı ise, ürün kategorisine ilişkin bir soru yöneltildiğinde markanın müşteri zihninde ön plana çıkarak ilk basamaklarda telaffuz edilmesidir.

Yaşamakta olduğumuz çağın temelinde, ürün kültüründen marka ve imaj kültürüne geçiş ile fonksiyonel tüketimin yerini sembolik tüketimin alması vardır. Bir nesne veya fikrin yerine geçen işaretler olarak markalar, bu bağlamda sembolik tüketimin temel taşlarıdır. Markanın simgeleşmesi ve farkındalık yaratmak için ise maskotlar kullanılmaktadır.

Metin Yazarlığı (Senaryo)

Belli bir ürün ya da hizmet hakkında, kısa ama çarpıcı metinler yazar. Bu metinler basılı ya da görsel medyada yazılı ya da görüntülü, çoğu zaman hem yazılı hem görüntülü, bazen animasyon eşliğinde yayınlanır/seslendirilir. Metin yazarının yeri dardır. Çoğu zaman anlatmak istediğini birkaç cümleyle ifade etmek zorundadır. Bu yüzden kelimelerini özenle seçer. Onun için nicelik değil, nitelik önemlidir; daha çok okuyucuya/izleyiciye değil, hedefindeki kitleye seslenir. Amacı, hakkında metin yazdığı ürünü, hedefindeki topluluğa tanıtmak, beğendirmek ve onu satın almaya ikna edebilmektir. Bunun için izleyiciyle arasında zihinsel bir bağ kurar, duygusal ya da mizahi bir dil kullanarak onu etkilemeye çalışır.

SESLENDİRME

Seslendirme sanatçısına gelen metin bazen bir tanıtım filmi, bazen bir belgesel film, bazen bir sinema filmi, bazen bir reklam, bazen bir doğrudan satış, bazen santral mesajı, bazen animasyon veya çizgi film, bazen bir şarkı veya jingle olabilir. Bütün bu metinsel ifadelerle tarif edilen çalışmalar seslendirme sanatçıları tarafından tonlama, vurgu, fonetik kurallara uygun olarak seslendirilir.

MEDYA PLANLAMA

Medya planlama, reklam mesajlarını ulaştırmak için hangi medya mecralarının kullanılacağını belirlemek için uygulanan proseslerdir. Bu prosesler, reklam verenin belirlediği mesajın ulaştıracağı hedef kitleye odaklanır. Reklam ve pazarlama amaçları doğrultusunda oluşturulan plan çerçevesinde en ideal medya kanalı seçilir. Bu medya mecraları; televizyon kanalları, radyolar, sosyal medya platformları ya da açık hava reklamları olabilir. İyi bir medya planlama ile hedef kitleye kısa süre içinde istenen mesaj verilebilir.

BİZİ ZİYARET ET

Yaka Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi İçkon Plaza, D:No:185/202, 42090 Meram/Konya

+90 532 346 2652

iletisim@prfabrika.com

AJANS
Konya
İLETİŞİME
GEÇ
TAKİP ET