Konya Reklam Ajansı

Reklam, kitlelerin gönüllü olarak davranış biçimlerini değiştirmeye ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, ürün, hizmet, fikir ve kuruluşlar hakkında bilgi sağlamak ve dikkatlerini çekerek tutumlarını değiştirmeyi hedefler. İkna çabasında, duyu organlarının tamamını kullanarak hedef kitlenin duygu ve düşüncelerinde fikirlerin benimsenmesini sağlar. Markaların ticari rekabetlerinin büyük bir kısmını pazarlama ve reklam stratejileri oluşturmakta ve her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Yeni Nesil Reklamcılık

Reklam pazarlama ağı içinde büyük öneme sahiptir. Markanın oluşturulması ve pazara çıkış evresine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Markaya aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.

Reklam Stratejisi

Firma Ürün Analizi

Rekabet Analizi

İyi Bir Reklamın Belirgin Özellikleri

  • İlgi çekici.
  • Şaşırtıcı.
  • Özgün.
  • Duyguları harekete geçiren.
  • Bir kere kullanmaya yönlendirici.
  • Müşteri-marka arasındaki ilişkiyi müşterinin istek-ihtiyaçlarına göre yönlendirmeyi hedefleyen
  • Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Yaratıcı reklamlar, markanızın adını duyurmaya ve markalaşmanızı sağlarken, ticari reklamlar sıklıkla harekete geçiren ve satış odaklı (Kâr Amacı Taşıyan) satışlardır. Reklam, sadece büyük firmaların ve markaların kullandığı bir araç değil, yeni bir işletme ve marka için bile yüksek öneme sahip satış stratejisidir. Dijital çağda reklam stratejisi belirleyemeyen firmaların sürdürülebilirliği ve ticaret hacimlerini arttırmaları imkansızdır.

Konya Reklam Ajansı olarak, reklam çalışması yapan firmaların alanlarında uzman olmaması, pazarlama ve reklam stratejilerinizi yönetememesi ve hedef kitlenize ulaşamaması durumunda yaptığınız reklam çalışmalarının firmanıza ve markanıza hiçbir faydası olmayacaktır.

Markalarımız

Firmanız Hakkında Bizi Bilgilendirin

İşinizin büyümesinde en etkili reklam stratejisini sizin için oluşturalım.

En iyi ve uygun fiyatlarla firmanızı görünür hale getirelim!