Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler bir işletmenin ya da bir kurumun iletişim kurmak amacıyla yürüttüğü kamu yararını esas alan düzenli faaliyetlerdir. Bağlantı kurduğu kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Kurum ve kişilerin itibar yönetimidir. Halkla ilişkiler hizmet verdiği hedef kitle ile daha etkili iletişim kurma yöntemidir. Halkla ilişkiler; bir işletmeyi, müşterileri ile bağlantılı olduğu kişilere sevdirme, saydırma belli bir tutum benimsetme onları inandırma sanatıdır.

Şirketinizi Geleceğe Taşıyoruz!

Etkili iletişim kurarak bir işletmeyi, kitlelere sevdirme, saydırma belli bir tutum benimsemesini sağlıyoruz. Sadık müşteriler oluşturuyor ve kitleler üzerinde olumlu intiba oluşturuyoruz. Markanızın zarar görme ihtimallerini önceden hesaplıyor ve olumsuz düşünceler oluşmasını daha başlamadan bitiriyoruz.

Kriz Yönetimi

Kuruluşlarda her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. Kuruluşlar, sonları olabilecek krizlerle karşılaşma olasılıklarını dikkate alarak, kurumsal iletişim yönetimi anlayışıyla kriz yönetimine önem vermeleri bir gerekliliktir. Kriz yönetiminin halkla ilişkilerle bağlantısını anlayabilmek için özellikle krizin ne olduğunu açıklamak yararlı olacaktır.

Pazarlama Yönlü Halka İlişkiler

Pazarlamaya yönelik halkla ilişkiler satışı ve hedef kitleyi memnun etmeyi amaçlayan, şirketlerin ve tüketicilerin isteklerini, çıkarlarını ve özel ilgi alanlarını belirleyip, güvenilir bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan yürütme ve değerlendirme sürecidir. Firma ile onun çevresinde olan kurum ve kuruluşlarla karşılıklı etkileşimi, iş birliğini, anlaşmalarını sağlayan faaliyetlerin bütünüdür. Çalışanların yöneticiler arasındaki iletişimini, firmanın tüketicilerle olan ilişkilerini, kamu ve basın kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen faaliyetlerde bulunur.

BİZİ ZİYARET ET

Yaka Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi İçkon Plaza, D:No:185/202, 42090 Meram/Konya

+90 532 346 2652

iletisim@prfabrika.com

AJANS
Konya
İLETİŞİME
GEÇ
TAKİP ET